Πότε να επιλέξω μία πλαστική τσάντα για την επιχείρηση μου;

Πλαστικές
τσάντες

Η πλαστική σακούλα είναι ευέλικτη και ανθεκτική.

Κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάσταση από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο.

Το χεράκι της πλαστικής σακούλας μπορεί να είναι:

  • Χούφτα
  • Ενισχυμένη χούφτα
  • Loop χεράκι
Εκτυπώσεις φλεξογραφίας έως και 2χρώμια.
Δείτε την συλλογή
Πότε να επιλέξω μία πλαστική τσάντα για την επιχείρηση μου;

Πλαστικές
τσάντες

Η πλαστική σακούλα είναι ευέλικτη και ανθεκτική.

Κατασκευάζεται σε οποιαδήποτε διάσταση από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο.

Το χεράκι της πλαστικής σακούλας μπορεί να είναι:

  • Χούφτα
  • Ενισχυμένη χούφτα
  • Loop χεράκι
Εκτυπώσεις φλεξογραφίας έως και 2χρώμια.
Δείτε την συλλογή

Πλαστικές τσάντες

E-shop πλαστικά φάκελα

E-shop πλαστικά φάκελα

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες

Πλαστικές σακούλες